April 2012: Cloud Computing Explained

[ 1 ] Comment
       

Why is cloud computing so hard to understand? The answer would be because it covers the entire range of organisation requirements, from back-office enterprise systems to various ways such systems can be implemented. Therefore, many different definitions are acceptable and fall within the overall topic.

But why use the term “cloud computing” at all? It originates from the work to develop easy-to-use consumer IT (Web 2.0) and its differences from existing difficult-to-use enterprise IT systems.

A Web 2.0 site allows its users to interact with other users or to change content, in contrast to non-interactive Web 1.0 sites where users are limited to the passive viewing of information. Although the term Web 2.0 suggests a new version of the World Wide Web, it does not refer to new technology but rather it’s an emerging pattern in the ways software developers and end-users use the Web.

Similarly, cloud computing is an emerging usage pattern that draws on existing forms of IT resources. Cloud computing isn’t a new technology: “The cloud is the ‘real Internet’ or what the Internet was really meant to be in the first place, an endless computer made up of networks of networks of computers.” – Dot Cloud: The 21st Century Business Platform.

In layman’s  terms, cloud computing is simply a platform where individuals and companies use the Internet to access endless hardware, software and data resources for most of their computing needs and people-to-people interactions, leaving the technical issues to third-party suppliers.”

According to Dot Cloud, “There will be many ways in which the cloud will change businesses and the economy, most of them hard to predict, but one theme is already emerging. Businesses are becoming more like the technology itself: more adaptable, more interwoven and more specialised. These developments may not be new, but the advent of cloud computing will speed them up.”

In conclusion, cloud computing isn’t new technology; it’s a newly evolved delivery model. The key point is that cloud computing focuses on the end users and their abilities to do what they want to do, singularly or in communities, without the need for specialised IT support. The technology layer is abstracted, or hidden, and is simply represented by a drawing of a “cloud.”


Adapted and summarised from an article by Andy Mulholland, Jon Pyke and Peter Fingar posted on TechTarget.

 • nghuyen hoang phuc

  Dịch vụ lam bang dai hoc uy tin không nhận tiền đặt cọc xin cam kết sự hoàn hảo về chất lượng trong mỗi bằng cấp tạo ra, giúp mọi người an tâm nên tất cả được hoàn thành trước khi giao hàng và nhận tiền.

  Mang lại những lợi thế lớn cho mỗi chúng ta cho công việc, ngay khi mọi người chưa có văn bằng cao học ngay trong tầm tay. và bạn ngay trong mọi bối cảnh và cần lam bang dai hoc và ước muốn có được công việc và nhận được lương cao, ổn định cuộc sống, đảm bảo tương lai.

  Hoặc cũng đang có vài người tới với chuyên lam bang dai hoc chất lượng này để chuẩn bị cho chúng mình một tấm bằng trong hợp thức hóa ở trong vị trí giao dịch làm ăn, trong việc làm buôn bán mà hiện họ hiện có.

  Tất cả hướng tới sự hoàn mỹ ngay trong công việc đôi khi chúng ta đang thiếu năng lực trên con đường học thức hoặc có hoàn cảnh nào đó về điều kiện kinh tế.

  Mục đích nhận làm bằng đại học có hồ sơ gốc chất lượng của chúng tôi là con đường hợp lý sẽ giúp các bạn nhanh chóng hoàn thành ý nguyện và ổn định trong việc làm, giúp mỗi chúng ta đi đến con đường tương lai sự nghiệp suông sẻ và thăng tiến. Đó là mục tiêu mà hầu hết trong những người sẽ hướng đến.

  Hãy thoải mái alo Mr. Quang – 0973362449 hoặc 0935959034 để được giải đáp lam bang dai hoc khi mọi chúng ta đang có bế tắc ở con đường kiến thức và cần gấp một vị trí ổn định khi đã có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn trọn vẹn.

  Để mau chóng hoàn thiện ước nguyện, đích đến mà bạn đặt ra và đang đi tới, thay vì để nó là rào cản trong công việc của chúng ta., làm bằng đại học , lam bang dai hoc , làm bằng đại học , lam bang dai hoc