September 2012: Five apps to make you a better typist

[ 1 ] Comment
       

If you do a lot of writing, it’s nice to be able to type at a speed that lets you complete a writing task as quickly and accurately as possible. Below are five software packages available to help you improve your typing skills.

1: TypingMaster Pro Typing Tutor

TypingMaster Pro Typing Tutor is one of the better typing tutorials on the market. It features a series of comprehensive lessons that collectively take several hours to complete. The software also tracks your progress and provides a number of statistics, even going so far as identifying the keys that are the most problematic for you. TypingMaster Pro Typing Tutor sells for $29.95.

2: Rapid Typing Tutor

Rapid Typing Tutor is a free utility that appears to be geared more toward beginners than experienced typists who want to increase their proficiency. It lacks many of the bells and whistles found in other typing tutorials, but it does offer a lesson editor you can use to create custom lessons.

3: Mavis Beacon Teaches Typing

Mavis Beacon Teaches Typing has been around for a long time. There isn’t a free trial of the current version of Mavis Beacon Teaches Typing, but Download.com offers a free trial of a slightly older version, which is good for getting a feel for how the software works. It is worth mentioning, however, that the download is about 400 MB in size. Like most of the other typing tutorials on the market, it offers classroom-style lessons, typing tests, and typing games.

4: Ten Thumbs Typing Tutor

Ten Thumbs Typing Tutor is a typing tutorial that is intended for beginners and advanced typists alike. Although the Viking theme might not appeal to everyone, it does help keep the otherwise monotonous typing lessons lighthearted and somewhat fun. In addition to the typing lessons, Ten Thumbs Typing Tutor offers a variety of typing games, and it can automatically create playlists from your iTunes account so that you can listen to music while you’re working on your typing skills. Ten Thumbs Typing Tutor is free to use for the first 10 days.

5: Bruce’s Unusual Typing Wizard

Bruce’s Unusual Typing Wizard is a fun and free typing tutorial, even if the interface does seem rather dated. (It works fine on Windows 7.) The program offers instructional text and then guides you through a series of typing lessons, all the while keeping track of your speed and accuracy. There is also a typing game.


Summarised from an article by Brien Posey posted on TechRepublic.

 

 • nghuyen hoang phuc

  Loại hình chạy bằng đại học có hồ sơ gốc xin cam kết sự uy tín về an toàn ở từng bằng cấp tạo ra, giúp các bạn tin tưởng thì tất cả đều hoàn tất sau đó giao hàng và tính tiền.

  Mang đến những lợi thế mạnh cho mỗi bạn cho việc làm, một khi chúng ta đang cần tấm bằng cao học trong tay. và các bạn trong mọi khả năng và cần làm bằng đại học tphcm được những mong muốn có được vị trí và nhận được mức lương ổn định, ổn định cuộc sống, đảm bảo sau này.

  Nói chung cũng đang có một số người đến với dịch vụ làm bằng đại học chất lượng này để trang bị cho mình một tấm bằng trong hợp thức hóa trong công việc giao tiếp làm việc, và trong việc làm kinh doanh mà hiện tại chúng ta hiện có.

  Tất cả vươn tới sự hoàn thiện trong công việc hoặc chúng ta đang thiếu khả năng trên kiến thức học thức hoặc một khó khăn nào đấy về điều kiện kinh tế.

  Vì vậy nhận lam bang dai hoc co ho so goc chất lượng của tôi là con đường dẫn đến mục tiêu sẽ giúp các bạn nhanh hoàn thiện ý nguyện và thành công trong công việc, giúp các bạn đi đến con đường phát triển sự nghiệp thuận lợi và thăng tiến. Đó là sự cầu tiến mà hầu hết trong những người sẽ hướng tới.

  Hãy thoải mái gọi điện đến Mr. Quang – 0973362449 hoặc 0935959034 để nhận tư vấn làm bằng đại học một khi mọi người đang có vấn đề ở con đường kiến thức và mong muốn một công việc ổn định khi đã có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn đầy đủ.

  Để nhanh chóng hoàn thành ước mơ, mục đích mà mình ý định và đang hướng đến, thay vì để nó như một rào cản trong cuộc đời của chúng ta., làm bằng đại học , lam bang dai hoc , làm bằng đại học , lam bang dai hoc